APEL

TREZITI-VA ROMANI !!!!!!!!!!!

In tara chiorului si a oligofrenilor .........

Roman prost,votez Basescu !

miercuri, 30 decembrie 2009

Minciuna,adevar,minciuna,adevar,...............

"Cine trăieşte prin minciună de minciună va pieri.

Cine-şi vicleneşte moşia şi neamul mai rău decît ucigaşii de părinţi să se certe”.

Vasile Lupu, domn al Moldovei

Holocaustul din România,
o escrocherie de 20 miliarde dolari!


Datele statistice pot fi folosite atît pentru manipulare cît si pentru aflarea adevărului!

Ca unic iubitor al adevărului, al aproapelui şi al umanităţii ,,poporul ales” prin înţelepţii lui din Kneset, parlamentul israelian, în iunie 1991 a propus să se ceară ţării noastre cîte 50.000 de dolari despăgubire pentru fiecare din cei 400.000 de evrei ,,omorîţi" în Regatul României în perioada 1941-1944, adică să ştim dinainte că ,,afacerea” ne va costa 20 miliarde $!

Varianta Dr. Eugen M. Kullisher Acest doctor pripăşit de pe meleagurile Moldovei carpatice(culişer în Amintirile lui I. Creangă înseamnă făcăleţ, melesteu), în toamna anului 1943 din bîrlogul lui din Montreal, ne-a pus de o cloceală drăcească cum numai ucenicii Satanei sînt în stare scriind pre limba altora ,,The displacement of population in Europe” că românii sînt măcelarii istoriei pentru că au căsăpit cu mare ură şi patimă 400000 de neprihăniţi ai lui Iahwe numai pentru faptul că erau mozaici! Şi pleacă în argumentaţia - plăsmuire de la o realitate pe care o stabileşte el ca fiind singurul adevăr spunînd că în Regatul României la începutul războiului erau 355972 de evrei(după neam) scăpaţi numai prin grija lui Iahwe de blestemul şi urgia mioriticilor canibalizaţi şi însetaţi de sînge nevinovat. Pentru a dovedi că socoata iese din cifre şi nu de sub freza lui înveninată, ne mai spune doctorul în plăsmuiri pentru luminarea posterităţii şi a posteriorului că în România dupa recensămîntul din anul 1930, s-au găsit ca practicanţi ai religiei mozaice 756930 de iahviţti(dupa religie). Scăzîndu-i pe cei găsiţi de doctor în anul 1943 că păzeau încă adevarata credinţă pe plaiurile mioritice din totalul recensămîntului din anul 1930 avem incredibila cifră de 400958(53%) dispăruţi din lumea aceasta! Chiar dacă cifra nu are nici o legătură cu realitatea fiind un fals ordinar ce îl poate dovedi oricine are cunoştinţe minime în domeniul statisticii, de atunci a rămas pentru organizaţiile sioniste ca adevăr sacru ce nu poate fi pus vreodată în discuţie pentru că se insultă memoria victimelor crimelor în masă de care se fac vinovaţi românii în general şi România ca stat care prin instituţiile sale - armată şi jandarmerie – a participat la aceste masacre! În anul 1930 potrivit recensămîntului efectuat în luna decembrie în Romania erau după neam 728115(4%) evrei după etnie; practicanţi ai mozaismului erau 756930(4,2%) persoane iar după limba vorbită – idiş erau 518754(2,9%) din totalul populaţiei. Cifra de 400000 de victime după cum a stabilit-o magistrul Kullisher in anul 1943 cînd războiul încă nu era încheiat a devenit cifră cabalică, ceea ce dovedeşte că acest complot împotriva Romaniei are rădăcini foarte vechi în căpăţînele sioniştilor şi cred că are legătură cu planul de exterminare a jumătate din poporul german pus la cale de aceştia în anul 1943 şi început a fi executat de americani şi englezi unde şi românii aveau porţia lor de măcel!

Varianta Dr. S. Mănuilă – dr. W. Filderman Povestea plină de trăsnăi, de inepţii şi de falsuri a fost prezentată la Stockholm(8-15 august 1957) şi tipărită la New York în anul 1958, de către cele doua ilustre căpăţîni la Institutul International de Statistica(Documentul există în limba romană la Institutul Central de Statistică Bucureşti). Primul, doctor, ,,român verde” dar negru în cerul gurii ca toţi patrioţii negustori, a fost director al Institutului Central de Statistică a României, membru corespondent al Academiei României, membru al Academiei de Medicina şi al Academiei de Ştiinţe, membru al Institutului International de Statistică. Al doilea, doctor, sionist sadea şi mincinos aşijderea, fost Preşedinte al Uniunii Evreilor din România, Preşedinte al Federatiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti din România, Preşedinte al Comitetului ,,Joint Distribution” pentru România, membru de mai multe ori al Parlamentului României în perioada interbelică, adică atunci cînd românii nu puteau trage aer în piept dacă nu lingeau ceva sînge de ,,popor ales”. Chiar de la începutul raportului autorii-plăsmuitori ne spun că datorită greutăţilor reale de apreciere a datelor statistice, a mutaţiilor repetate de graniţe şi de populaţii, au dus la o modificare radicală a populaţiei evreieşti din România. Se spune in raport că ,,la recensămîntul din 1930 au fost un număr de 756930 evrei(dupa etnie spun ei, dar cifra reprezintă după recensămîntul din 1930 practicanţii cultului mozaic). Cifra lor a fost calculată la sfirşitul războiului(1945) la 355972 pentru teritoriul de azi al României[gugumănia fiind preluată de la ticălosul Kullisher]. La ultimul recensămînt(28 noiembrie 1956) cifra lor a fost găsită la 144 198 persoane. Cele trei cifre denotă clar tendinţa spre declinul numeric al evreilor din România ca urmare a condiţiunilor politice din ultimele două decenii. Scăderea de la cifra recensămîntului din 1930 la cifra postbelică se datorează în mod principal schimbărilor de graniţă. Din populaţia calculată din 1945, un însemnat număr au emigrat in Israel. Numai in anii 1948-1952(august) ,,Statistical Bulletin of Israel” (Vol. 3 octombrie-aprilie 1953) raportează 128609 noi sosiţi din Romania. Numărul evreilor emigraţi clandestin de pe teritoriul de azi al României nu poate fi stabilit, dar se urcă la o cifră considerabilă, dat fiind câ eşirea din ţară s-a făcut în toate direcţiile şi în timp destul de îndelungat…. Aceste teritorii cuprinde întreaga Basarabie, Bucovina de Nord şi regiunea Herţa din judeţul Dorohoi cedat Rusiei la 28 iunie 1940. Teritoriul acesta a avut în anul 1930 o populaţie de 275419 evrei(calculaţi după apartenenţa etnică). (Analele Institutului Central de Statistica, Bucureşti, 1942, pag. 348-349)…Cînd armatele germano-române au reocupat aceste teritorii în vara anului 1941, o parte a populaţiei evreieşti a fost evacuată de Soviete şi o parte a evreilor s-a refugiat din propria iniţiativă în Rusia Sovietica. Aceşti evacuaţi şi refugiaţi s-au răspîndit în toate direcţiile. Astfel într-o notă din arhiva W. Filderman citim: <<În 1947 un delegat RPR care a fost la Moscova, întors la Bucureşti a cerut ajutor pentru cei 100000 de Evrei Români, care se găsesc în Rusia. Dr. Filderman a intervenit imediat in favoarea lor la ,,Joint Distribution Committee, dar din motive de tehnicitate, nu s-a putut realiza nimic>>….O parte a evreilor din Basarabia şi Bucovina au fost deportaţi în Siberia. Dr. Bickel citează relaţiile date de United Press din Berlin, care evaluează cifra evreilor deportaţi în Siberia la 10000. Pentru a putea urmări evoluţia numerica a evreilor din Romania este necesar să reţinem schimbările produse prin cedările de teritorii din preajma războiului ll mondial. (După naţionalitate etnica, 1930).

Cedaţi Rusiei Sovietice (Basarabia, Bucovina si regiunea Herţa) …..……...................275419(37,9%)
Cedaţi Ungariei(Transilvania de Nord)……… ………………………............................…..138917(19,1%)
Cedaţi Bulgariei(Dobrogea de Sud) ………………………………..................................……….807(0,1%)
Rămaşi în România ………………………………………………….................................... ….312972(42,9%)
Total ..........................................................................................................728115(100%)
(Vezi Analele l. c. pag. 340-341)

În rezumat, majoritatea, adică exact 57,1% a evreilor au fost detaşaţi de Romania prin evenimentele din preajma războiului ll mondial. Mulţi dintre aceştia nu au mai avut contact cu statul roman. Acest fapt important trebuie avut in vedere ori de cîte ori se discuta şi evoluţia numerică a evreilor din România.

La recensămintul din 1948 (25 ianuarie), nu s-a înregistrat nici neamul etnic, nici religia, ci numai limba!. In total s-au înregistrat 97566 persoane cu limba materna idiş. ….Pierderile suferite din cauzele directe ale războiului au fost evaluate de organizaţiile evreieşti din Romania conduse de dr. W. Filderman la 15000. Aceasta cifra cuprinde pierderile în jurul a 3000 de vieţi în timpul guvernării scurte a Gărzii de Fier şi 3-4000 victimele represaliilor din Iaşi. De asemenea cuprinde pierderile populatiei deportata în Transnistria. Numărul celor deportaţi a fost de aproximativ 40000 din care 30000 s-au reîntors. Din cele 10000 care nu s-au reîntors o parte au pierit în Transnistria sau în cursul transportului. Cifra totala a evreilor morţi <> este dată de dr. W. Filderman ca fiind de 15000.

Cifra evreilor din Basarabia, Bucovina şi reg, Herţa calculată pentru anul 1930 a fost de 275419. Din această populaţie, 100000 s-au retras din fata armatelor germano-romane în interiorul Rusiei Sovietice în anul 1941. În raportul prin care dr. cere ajutor la Joint Commitee pentru evreii români din Rusia, cifra lor este dată de asemenea de 100000.La recensămintul din anul 1941, făcut dupa reocuparea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a regiunii Herţa din Dorohoi, s-au găsit 126000 evrei. Diferenţa este de 49419.(Totalurile sînt obţinute prin totalizarea cifrelor calculate pe baza recensămîntului făcut în 1941). Aceasta este cifra probabila a evreilor dispăruţi, parte din refugiu parte prin suprimare. Din cei 126000 de evrei recenzaţi, au fost la rîndul lor deportaţi în Transnistria 109000 din care 54500(50%) au pierit. Din aceste evaluări ale organelor de conducere evreişti din Romania rezultă că pierderile de vieţi evreieşti din regiunile Basarabia, Bucovina şi regiunea Herţa sînt de 103919 suflete(49419 + 54500). Aceasta este cifra evreilor de a căror existenţă nu se poate găsi urma, majoritatea lor fiind suprimată iar o parte care nu poate fi desigur evaluată, s-a retras în interiorul Rusiei majorînd cifra de 100000 dată de dr. E. Kulisher şi dr. W. Filderman. Cifra actuală a populaţiei evreieşti din Basarabia, Bucovina de Nord şi regiunea Herţa, după calculele de mai sus ar trebui să fie de 71000, la care probabil se adaugă cei 100000 de refugiaţi din timpul razboiului, dînd un total de 171500 în loc de 275419 cît a fost în 1930. Rapoartele recente de presă arată insă că numărul evreilor în oraşele din Basarabia, Bucovina şi regiunea Herţa este cel cu numărul lor din preajma razboiului. Prin decizia Hitler-Mussolini din Viena, 1940, Transilvania de Nord a fost detaşată de la România şi cedată Ungariei. Pe acest teritoriu au trăit în anul 1930, 138917 evrei. Recensămîntul maghiar din 21 ianuarie 1941 a găsit 151125 evrei în Transilvania de Nord. În Transilvania de Sud au rămas 54538. Evreii din Transilvania de Nord au fost deportaţi în Germania sau în tabere de muncă de către Guvernul Szalasi, cu excepţia unui număr de 14000. S-au reîntors în Romania şi s-au aflat în lagăre la sfirsitul războiului în total 44000. Deci au supravieţuit 58000 şi au pierit 90295 sau 60,9% din total”. Deşi Mănuilă a fost director al Institutului Naţional de Statistică din Bucureşti, el nu prezintă cifrele în acest raport actualizate la timpul critic – anii 1940, 1941, 1944 şi 1948 – eludînd documentele oficiale ale ţării, unele fiind întocmite chiar de instituţia pe care a condus-o cum este recensămîntul făcut în ianuarie 1941 care a găsit 328958 mozaici în Vechiul Regat iar în urma deportărilor celor care se declarau comunişti la sfîrşitul anului 1944 au mai rămas 323000 persoanei la care trebuie adăugaţi cei 58000 de mozaici reveniţi din Ardealul de Nord fiind un total de 381000 de suflete. Pentru anul 1948 ei folosesc cifrele falsificate ale recensămîntului din 1948, ori ei aveau cifrele corecte chiar de la mozaicii din România prin lucrarea ,,Congresul Mondial Evreiesc, Secţiunea din România – Aşezările Evreieşti din România, Memento Statistic” Bucureşti 1947, unde găsim trăitori în ţara noastră un număr de 383606 suflete la care trebuie să-i adăugăm pe cei 58000 din Ardealul de Nord dînd un total de peste 441000 persoane. În bunele deprinderi sionist-sataniste liftele mint de îngheaţă apele. Dar documentul trebuia să fie o dovadă statistică a ,,holocaustului” din România pe care statul român nu l-a denunţat niciodată, chiar dacă este o uriaşă plăsmuire. Deşi raportul din 1957 se vrea un studiu statistic, niciodată datele recensămîntului din 1930 nu au fost actualizate pentru anul 1940 făcandu-se comparaţii idioate unde se vede caracterul lor intenţionat. Se lucrează cu mărimi diferite, populaţie după religie, după etnie, dupa limba ca şi cum am spune că merele, perele şi prunele sînt frunte şi atit amestecindu-le cum vrem. S. Manuila – licheaua trădătoare - precizează fara nici o ruşine in raport: ,,din aceste evaluări ale organelor de conducere evreieşti din Romania” ca şi cum statul roman şi Institutul Central de Statistică erau un closet unde se putea uşura oricînd banda iudeo-bolşevică iar informaţiile oficiale pe care le deţineau trebuiau eludate in totalitate pentru că alta era cauza sioniştilor! Mai adaug aici faptul că ei vorbesc de ,,evrei români” ce umblau aiurea prin Rusia ori aceştia nu putea fi decît cei 150000 de trădători ce au trecut Prutul în vara anului 1940 după ocuparea Basarabiei şi Bucovinei pentru că numai ei putea să se pretindă născuţi în România, ceilalţi fiind născuţi în teritorii care se considerau că ar aparţine imperiului bolşevic. In concluzie acest raport este o plăsmuire primejdioasa care îl precede cu 50 de ani pe cel al ,,hienei turbate” – Ellie Wiesel!

Varianta Moses Rosen La începutul anilor 1990, rabinul sef din Romania, Moses Rosen, guguştiuc sionist şi colonel în Securitatea cazarilor din România în buna tradiţie a lichelismului descris de faimosul său predecesor Josephus Flavius, ne-a turnat iarăşi povestea cu cele 420000 de suflete iahviste mistuite de canibalismul romanesc pe la 1940-1944 care nu ies la răbojul Stăpînului lor şi care ar fi fost omorîţi de statul roman. Tot de existenţa acestei lifte se leagă mazilirea la sfirsitul anului 1947 a rabinului sef Alexandru Safran, care fără o para in buzunar i s-a refuzat întrarea în Israel. Motivul a fost că Safran nu a dorit să participe la marea crimă pe care o puneau la cale bandele iudeo-bolşevice privind pretinsul holocaust din România şi distrugerea fizică şi spirituală a românilor!

Varianta Rodica Radian Gordon La începutul lunii iulie 2004, ministrul Inculturii Răzvan Teodorescu a dezvelit pe zidul Templului Coral din Bucuresti o placă în memoria celor 400000 de evrei, victime ale regimului legionar fascist condus de mareşalul Ion Antonescu din anii 1940!

La începutul lunii august 2004, la TVR 1, ora 20 , sionista Rodica Radian Gordon, ambasadorul statului Israel la Bucureşti, asistată de acad. Dan Berindei – istoric şi acad. C. Bălăceanu Stolnici – medic, timp de o ora ne-a turnat cu neruşinare în obraz că regimul lui Antonescu a ucis 400000 de evrei numai pentru faptul că erau …evrei! Şi a spus sinistra sionista că în România în vara anului 1940 erau 800000 evrei(corect!) din care au emigrat 400000(iarăşi adevărat)iar 400000 sînt dispăruţi(minciună!), adică au pierit masacrate sau deportate de trupele române! Cele două maimuţe ticăloase şi trădătoare care asistau la dezmăţul sionistei au aprobat cu senilitate această monstruozitate fără seamăn! Precizez că ambele lifte sînt în conducerea masoneriei romane iar C. Bălăceanu Stolnici a fost turnător cu acte al Securităţii iudeo-comuniste! Recensamintul general al populatiei Romaniei – decembrie 1930, volumul ll, pag. XXlV şi urm., arată că ţara avea o populaţie de 18057028 locuitori din care 728113 cazari şi ivriţi sefarzi. În iunie 1940 înainte de ocuparea Basarabiei şi Bucovinei de către armatele bolşevice, populaţia României era de 20312080 locuitori din care798286 evrei după etnie. Se poate observa că organizaţiile sioniste lucrează cu datele din recensămintele noastre dar după căpăţinile lor! În Moldova dintre Carpaţi, Nistru şi graniţele Poloniei în iunie 1940 erau 502150(63%) evrei dintre care 301584 au rămas pentru totdeauna în teritoriile ocupate de bolşevici(Basarabia şi Bucovina).În septembrie 1940, Ungaria a ocupat partea de nord-vest a Transilvaniei de unde a deportat 137000 evrei în lagărele naziste după afirmaţiile sioniştilor.

Sa socotim acum si după mintea noastră folosind numai datele statistice pe care le recunosc şi grupările sioniste coroborate cu afirmaţiile lor: 798286 evrei trăitori în România în iunie 1940 – 301584 evrei rămaşi în Basarabia şi Bucovina aflate şi în prezent în afara graniţelor româneşti – 137000 evrei deportaţi de unguri = 359702 evrei care trebuiau să fie în Romania după terminarea razboiului. Cum din ţară au emigrat 400000 de evrei pînă în 1990 iarcam 75000-100000 au murit în România de moarte naturală, rezultă că la sfîrşitul războiului erau în ţară cel puţin475000 de mozaici aşa cum voi dovedi mai jos. La aceştia trebuie adăugaţi cam 30000 care au migrat din România în perioada 1940-1945. Datele prezentate dovedesc escrocheria sionistă pusă la cale cu sprijinul unor trădători de neam şi ţară din Guvernul, Parlamentul şi Preşedinţia Romaniei şi a unor canalii care şi-au vîndut mai înainte prietenii, rudele iar acum au ajuns să-şi vîndă neamul(dacă or fi români!) şi ţinutul strămoşilor. Autorul acestei crime de înaltă trădare este Adrian Năstase, fost Prim-ministru al României în acea perioadă, care cu puţin timp de a ne da sinistra sionistă această lecţie de istorie mincinoasă, a făcut o vizită în SUA la Eretz Israel, unde a închinat ţara cătreB’nai B’rith iar cînd s-a întors acasă ne-a trîntit o lege cu care să ne lege la cap şi gură cu această făcătură. Tare bine ar fi să avem curajul să-i numărăm acestui trădător de neam şi ţară cîte ouă a primit pentru vînzarea odioasă a memoriei poporului şi strămoşilor!

Varianta Comisiei Ellie Wiesel Această comisie a prezentat preşedintelui României Ion Iliescu, la datat de 11 noiembrie 2004 un raport[vezi articolul Raport holocaust din ,,Arhiva"] care pretinde că este publicat în limba română şi limbi de circulaţie internaţională, dar eu nu l-am găsit în bibliotecile din Iaşi, Bucureşti, Timişoara şi Cluj, privind holocaustul evreilor în România. Spun ei că au fost ucişi 280000-380000 de evrei din România dar şi din teritoriile ucrainene administrate de trupele române(este vorba de Transnistria). Mai spun ei că aproximativ 340000 de evrei din Romania au supravieţuit holocaustului, datorita faptului că mareşalul Antonescu a renunţat la munca forţată în vara anului 1943. Amintesc şi faptul că 132000 de evrei şi-au pierdut viata sub ocupaţia ungurilor din nord-vestul Transilvaniei iar 5000 de evrei aflaţi in afara graniţelor româneşti au murit datorita cruzimilor indurate!

Să purcedem la drum dar tot cu documentele statistice de atunci menţionate mai sus şi din prezent. Anuarul demografic al României 2006, pag. 2-15 şi cap. l, pag. 7 ne prezintă populaţia României după etnie, începînd cu anul 1930 dar în graniţele stabilite in 1945, adică fără Basarabia, Bucovina şi jud. Caliacra şi Durostor. Pentru problema analizată aceste doua judeţe nu au importantă pentru că aveau o populaţie evreiască de 884 suflete în anul 1940. În anul 1930, raportat la actualul teritoriu(fără Basarabia, Bucovina şi Cadrilaterul), România avea o populaţie de 14280729 persoane din care evrei erau 451892. În anul 1940 aveam o populaţie de 15907256 din care evrei erau 494822. Din această cifră trebuie să scădem 137000 de evrei care pretind sioniştii că au murit sub ocupaţia ungară din Transilvania de vest, rămînînd 357822. Ei spun ca la sfirşitul războiului erau aproximativ 340000 de evrei dovedind că şi în aceasta variantă liftele sioniste şi trădătorii de neam şi ţară au consultat datele statistice româneşti ca să-şi clocească monstruozitatea împotriva românilor şi adevărului istoric. Pentru calcularea populaţiei evreieşti pentru perioada 1930-1940 am folosit indicele de creştere de 9,5% aşa cum este precizat in raportul Mănuilă-Filderman prezentat la Stockholm în 1957, iar pentru creşterea populaţiei totale a Romaniei în aceeaşi perioadă am folosit indicele de creştere de 11,25%cum rezulta din Anuarul demografic elaborat în anul 2006. Acestea sînt date ale unor recensăminte şi nu minciuni sioniste cum au arătat ei în faţa preşedintelui Ion Iliescu care le-a acceptat ca un tîmpit făcătura! Spun canaliile pline de venin că evreii au fost deportaţi în teritoriile administrate de români în Ucraina adică în Transnistria şi acolo s-a produs cea mai mare parte din nenorocire.

Aceste informaţii dovedesc fără putinţă de tăgadă că pretinsul holocaust al evreilor din România este o mare crimă făcută împotriva istoriei şi adevărului pentru că astfel recunoscută de statul roman(cum a făcut-o Ion Iliescu!) să se poată pretinde de către organizaţiile sioniste suma de 20 miliarde de dolari. În anul 2002, ,,hiena turbata a sionismului mondial” Ellie Wiesel, fiind decorat in plenul Academiei Române si căftănit ca doctor, a mulţumit de onoarea ce i s-a făcut astfel: «România a participat la Holocaust. România a ucis, a ucis, a ucis. România trebuie să răspundă pentru faptele sale”. In acelaşi ton putem si noi striga: evreii au ucis zeci de mii de militari şi funcţionari români in Basarabia si Bucovina, evreii au trădat, au trădat, au trădat tara care le-a dat casă şi masă iar cînd s-au întors iudeo-bolşevicii au ocupat Romania şi in perioada 1945-1960 au participat la asasinarea a peste 187000 de romani, au trecut prin locurile de reprimare 1250000 de persoane si au produs genocidul cultural asupra romanilor! Sioniştii bolşevici trebuie să răspundă pentru faptele lor! Sioniştii şi alte tîrîturi îi prezintă pe Bonaparte şi Hitler drept întruchiparea lui Antihrist dar niciodată nu suflă un cuvînt de tătucu Satalin şi mai ales de tartorul Lenin şi cinul lui de criminali care au fost întruchiparea răului absolut şi fii ai Satanei chiar dacă ei se considerau fiii lui Israel! Franţuzul şi neamţul sînt nişte nevinovaţi pe lîngă clica lui Lenin şi zecile de milioane de crime făcute de ei împotriva neamului omenesc. Cînd ruşii s-au înstăpînit peste noi, trădătorii ne învăţau să ne maimuţărim cu zicerea: ,,Stalin şi poporul rus fericire ne-a adus”, acum după ce ne-au vîndut gangsterilor sionişti ne tîmpesc cu profeţia: ,,Wiesel şi cazarii lui, bucurie neamului”!

Varianta Jean Ancel, profesor la Universitatea din Tev Aviv, născut în Basarabia, personajul ce ne scrie o istorie plină de minciuni şi născociri sioniste intitulată Transnistria pe care o publică editura Atlas, pe banii noştri, adică ai fraierilor, în anul 1998. Face descrierea regiunii şi spune că după recensămîntul din 1926, în Transnistria erau 3000000 de locuitori, majoritatea ucraineni dintre care aproximativ 300000 de mozaici cazari/jidani, 290000 români şi 125000 germani. Vedem că deşi a avut recensămîntul făcut de bolşevici, el ne prezintă nişte date aproximative – care trebuie să le privim cu mare grijă – şi nici nu le actualizează pentru anul 1940 cum ar fi fost normal precizînd că numai în Odesa locuiau peste 150000 de mozaici dintr-o populaţie de peste 600000 locuitori. La pagina 11 spune că după ce au pătruns în Transnistria armatele germano-române, ,,populaţia evreiască totaliza aproape 300000 de oameni, cifră care urma să fie tragic confirmată de datele referitoare la numărul crimelor şi la numărul supravieţuitorilor ”… Pentru a fi ferm în ticăloşiile lui revine la pagina 75 cu cifra cutremurătoare de 300000 de jidani din Transnistria ucişi de români şi zice: ,,De la sfîrşitul lunii iulie 1941 pînă în primăvara anului 1943, aproximativ 300000 de evrei atît localnici cît şi cetăţeni români, au fost deplasaţi în convoaie de colo, colo prin Transnistria…”. Pentru a-i dovedi mişelului că i-am dat de vicleşug şi ştiu mai multe despre făcăturile lui decît ştie el despre români îi pun în bot zicerile lui Mănuilă şi Filderman jidani curaţi ca şi el, primul fiind mai bine de 16 ani, pînă în anul 1946 director al Institutului Naţional de Statistică din Bucureşti iar al doilea Preşedintele Federaţiilor Comunităţilor Evreieşti din România pînă în anul 1947, şi care au prezentat la Stockholm în anul 1957 la Institutul Internaţional de Statistică, dar nu în numele statului român ei fiind refugiaţi în S.U.A. un raport din care dau următorul tras: ,,…Cînd armatele germano-române au reocupat aceste teritorii în vara anului 1941, o parte a populaţiei evreieşti a fost evacuată de Soviete şi o parte a evreilor s-a refugiat din propria iniţiativă în Rusia Sovietica. Aceşti evacuaţi şi refugiaţi s-au răspîndit în toate direcţiile” şi arăt eu după documentelearmatei române că au găsit doar puţin peste 60000 de mozaici – 13% dintr-un total de 451000 persoane dupa datele din recensamint sau 483000 dupa datele reale din anul 1939. Situaţia a fost identică şi in Transnistria pentru că cifrele de care dispun arată că românii au deportat cam 32000 de mozaici pentru că nu au găsit mai mulţi – 10%, dintr-un total de 300000 cum pretinde Satancel că ar fi existat în acest ţinut în anul 1941. Dar ordinul dat de Stalin la începutul lunii iunie 1941 pentru evacuarea tuturor evreilor din faţa trupelor germane masate pe graniţa dintre aceste imperii de la Marea Baltică la Marea Neagră – şi să fie duşi în Kazahstan, Uzbekistan şi alte republici din Asia Centrală, scăpîndu-i de la moarte sigură – se găseşte menţionat în cartea mozaicului Isaac Deutcher, Esai sur le probleme juif, apărută la Paris, Payot în anul 1968, pagina 98-99. Şi un document din arhiva armatei române din 1 august 1941 confirmă ordinul lui Stalin. ,,Telegramă Domnului General Ion Antonescu Cernăuţi… Dificultatea o am din motivul că Germanii din ordinul Comandamentului Arm. Germ. din Polonia, au primit dispoziţiuni să treacă peste Nistru în Bucovina pe evreii ce au fugit odată cu armatele sovietice, că aceşti evrei vor trebui însoţiţi pînă la Cernăuţi de un ofiţer sau subofiţer german…” Este vorba de 35000 de evrei aduşi plocon pe capul ,,sîngeroşilor” români să-i păzească şi să le asigure hrana . Mai dau un document care dovedeşte că majoritatea jidanilor din Basarabia şi Bucovina au plecat cu armata bolşevică. O notă informativă din 28 iunie 1941 a Secţiei ll ne dă unele lămuriri despre dezmăţul cazarilor făcut pe seama românilor în timpul ocupaţiei bolşevice. ,,Mişcarea comunistă şi foştii membri de seamă ai acestei mişcări şi care în majoritate erau evrei, au plecat odată cu armatele roşii, iar puţinii care au rămas, neavînd nici un fel de legături cu organele de conducere sînt dezorientaţi şi paralizaţi…Se lucrează în continuare la identificarea celor care, după retragerea armatelor române din Basarabia la 28 iunie 1940, s-au manifestat public contra statului nostru, au adus prejudicii morale şi materiale românilor rămaşi sub stăpînire bolşevică, persecutîndu-i, luîndu-le bunurile şi contribuind la deportarea şi executarea acestora în urma denunţurilor făcute”. Gangsterii sionişti spun că au fost ucişi fără judecată 25000 de cazari de către armata română în Basarabia numai din setea de sînge nevinovat, acuzaţie pe care o voi infirma mai jos. Informaţiile de mai sus arată cu ce bande de trădători şi asasini a avut a se socoti armata română!

Este o caracteristică a gangsterilor sionişti de a pretinde gugumăniile lor drept singurele adevăruri ce trebuie să fie puse în istorie aşa cum ne-a făcut Adrian Năstase prin legea dată pentru cinstirea minciunii sioniste a holocaustului. Ne mai spune întunecatul că ,,un număr rămas necunoscut de tineri au fost înrolaţi în armata sovietică, majoritateta lor ajungînd la unităţile unde au fost repartizaţi. În plus, acei evrei care au primit ordin de evacuare s-au conformat,alături de funcţionari, de personalul fabricilor, al spitalelor şi al instituţiilor partidului comunist”. Să ne lămurim cum vine zicerea acestui gunoi vitriolic, tinerii s-au înrolat în armata bolşevică – în România nu sufereau cătănia fiindcă nu luptau pentru cauza Satanei – iar cea mai mare parte a cazarilor s-au retras cu armatele ale căror comisari erau unii dintre ei iar cei mai mulţi au fost încadraţi în administraţia din Basarabia şi Bucovina pe timpul ocupaţiei de un an refugiindu-se cu ocupantul alungat, adică Armata Roşie. Aveau ei mare boală cu culorarea roşie şi steaua satanistă cu cinci colţuri, vechiul lor simbol religios pe care l-au cinstit pînă prin secolul V al erei creştine! Dacă nu vrem să ne lăsăm păcăliţi de acest nemernic, atunci trebuie să concluzionăm că chiar gura păcătosului spune adevărul căutat de noi, adică cea mai mare parte a jidanilor din Basarabia şi Bucovina s-au retras cu armata bolşevică. Dar în arhivele Transnistriei pe care spune că le-a cercetat există un recensămînt făcut de armata română la sfîrşitul lunii septembrie - Ordonanţa nr. 16/25 septembrie 1941 – cu privire la populaţia pe care a găsit-o în acest teritoriu pe etnii precum şi bunurile materiale pe care le poseda. Îl întreb pe Jean Satancel cel roşu de ură împotriva românilor de ce nu a dat acest document ca să ştim şi noi pe unde se hîrjoneşte Dracul? Mai spune el că aici au fost deportaţi din Basarabia şi Bucovina cam 200000 de evrei după informaţiile din Cartea Neagră scrisă de propagandiştii Cominfernului Ilya Ehrenburg, V. Grosman, L. Ozerov V. Lidin toţi jidan, dintre cei mai ticoloşi şi fanatici bolşevici, făcătură apărută în limba română în 1946 iar fanteziile acestora sînt capetele de acuzare împotriva românilor. El scrie la pagina 91 că au trecut în Transnistria după ,,Datele româneşti oficiale arată că în toamna şi în iarna anului 1941, prin cele cinci puncte de traversare a Nistrului au trecut 118847”. La sfîrşitul lunii septembrie 1941 un număr de 598 de comunişti evrei doritori de ,,repatriere” în imperiul bolşevic, au fost deportaţi din România la Mostovoi, jud. Berezovca. Ne mai spune plăsmuitorul că la 1 august 1942 numărul jidanilor comunişti deportaţi din Regatul României în Transnistria era de 12588 persoane care sînt incluşi în cifra de 118847 iar după această dată s-au oprit deportările în Transnistria!
Pe de o parte el dă unele date reale privind deportarea cazarilor comunişti din România, Basarabia şi Bucovina în Transninstria în număr de 118847 şi care, ajungînd acolo îi urcă la 200000 ca să iasă genocidul şi exterminarea aranjate pentru marea escrocherie ce au pus-o ei pe roate începînd cu anul 1943 – industria holocaustului.Un raport al jandarmeriei din Transnistria din septembrie 1942 spune că pînă la acea dată au trecut Nistrul 119065 evrei iar aceste cifre nu mai pot fi falsificate fiind incluşi şi mozaicii deportaţi din Regat României, adică cei 12588 şi cei 598 de comunişti înroşiţi de ură de clasă. Vedem că diferenţa între cele două cifre este de 221 persoane şi vine dintr-o eroare de calcul.

În procesul intentat de armata bolşevică, profesorului Alesianu care a fost guvernatorul Transnistriei, acesta declara în anul 1946: ,,…Cînd prima coloană de evrei a ajuns în Golta şi a trecut Bugul în număr de 1000, germanii i-au omorît…Cum timpul se stricase şi faţă de această situaţie ce intervenea am dat ordin să se oprească pe loc în satele în care se găseau toate coloanele de evrei pînă va hotărî Mareşalul Antonescu, căruia i-am comunicat acest lucru şi care a admis ca evreii să rămînă în Transnistria pînă ce va stabili cu germanii modalitatea trecerii lor în Ucraina. Astfel au rămas în Transnistria cam 130000 de evrei care au trecut în sarcina administraţiei şi care au rămas în viaţă”. Cum deportarea din Basarabia începuse la mijlocul lunii septembrie 1941 iar Alexianu spune că vremea s-a stricat trebuie să tragem concluzia că la începutul lui decembrie 1941, în Transnistria erau cam 130000 de mozaici, cazaţi în diferite tabere de muncă iar peste 16000 erau chiar în Odesa, reşedinţa regiunii. Ori această cifră îl umileşte pînă la desfiinţare pe Satancel – gunoiul vitriolat al satanismului cazar – dar deocamdată plăsmuirea lui este pusă în bibliotecile din România şi din alte zări iar adevărul şade îngropat în această uriaşă conspiraţie sionistă! Cifra amintită mai sus include pe evreii deportaţi din Basarabia 60467 persoane şi Bucovina 45538 persoane în total 106005 evrei, cei 12588 de jidani comunişti deportaţi din România şi evreii locali din care trebuie scăzuţi cei răpuşi de tifos care făcea mare prăpăd printre cei veniţi din dreapta Nistrului.

Tot el ne ajută să-i demascăm minciuna unde la pagina 156 vol. l, aminteşte de raportul trimis la data de 15 noiembrie 1941 de Isopescu prefectul judeţului Golta unde era lagărul Bogdanovka, către Alexianu spunînd: ,,astăzi a venit primarul cu şeful de sovhoz disperaţi, căci li s-a spus că mai sînt în drum încă vreo 40000 de jidani din direcţia Odesa” Pe 30 noiembrie 1941 Isopescu mai trimite o telegramă lui Alexianu spunînd că la Bogdabovka nu mai poate primi alţi evrei avînd probleme de cazare şi cu cei pe care îi are dar nici un cuvînt despre cei 40000 de evrei plecaţi din Odesa! Zvonul a apărut în urma unor discuţii care au precedat hotărîrea din 5 decembrie 1941 devenind obligatorie prin Ordonanţa 35 din 2 ianuarie 1942 şi privea pe toţi evreii din oraşul Odesa şi împrejurimi, adică mozaicii din Transnistria ce urmau să fie deportaţi pe malul drept al Bugului. De la începutul lunii februarie pînă la sfîrşitul lunii martie 1942 Satancel precizează la pagina 85, vol. ll că au fost deportaţi – cu trenul în mai multe transporturi – din Odesa şi judeţele vecine 32643 de mozaici pe malul Bugului. Îl întreb pe ticălos de ce pentru această deportare există date atît de exacte luate din documentele administraţiei române iar celelalte mişcări ale deportaţilor sînt prezentate toate numai după urechea lui de liftă sionistă? Această cifră confirmă zvonul ce circula din noiembrie în judeţul Golta privind deportarea celor 40000 de evrei locali din Transnistria iar cifra amintită de Alexianu cu privire la deportaţii din decembrie 1941 este reală, la acest adevăr ajutîndu-ne să ajungem chiar mincinosul Jean Ancel care nu este atent deloc în falsurile lui de felul cum mînueşte datele statistice!

La începutul lunii decembrie 1941, mareşalul Antonescu autorizează trimiterea de ajutoare inclusiv bani şi medicamente deportaţilor din Transnistria de către Centrala Comunităţilor Evreieşti din România.
Cele mai frecvente cuvinte folosite în această carte de către autor – are două volume – sînt genocid, holocaust, exterminări în masă, măceluri şi jandarmii români ca autori ai acestor monstruozităţi. Citind cartea cu toate valurile de venin şi minciună pe care le revarsă acest gunoi vitriolic asupra poporului român, ai senzaţia că naziştii au fost nişte îngeri pe lîngă fioroşii jandarmi mioritici. Dar tot el spune că românii au terminat de preluat adminstrarea regiunii la începutul lunii decembrie 1941, de la poliţia ucraineană înfiinţată de trupele germane în iulie 1941, aici nu mai funcţionează logica. Parcă avînd ceva remuşcări pentru atîta minciună spune la pagina 33, vol l, că ,,Evreii şi neevreii care nu se supunea ordinelor noii administraţii erau internaţi în lagăre de muncă şi închisori special înfiinţate în acest sens. S-a creat astfel o situaţie paradoxală, referitoare la sutele de mii de evrei care fuseseră deportaţi în Transnistria – aparent deportarea nu reprezenta pedeapsa maximă…atitudinea populaţiei faţă de armata de ocupaţie a fost în mod clar prietenoasă, întrucît oamenii suferiseră cumplit sub guvernarea comunistă”, regim pe care l-au instalat cazarii bolşevici adică jidanii pe care autorul îi plînge cu valuri de minciuni şi plăsmuiri. Să ne fie clar că şi sub nasul românilor ei încă mai cloceau la cazanul bolşevismului. Ne spune plăsmuitorul cazaro-satanist că băştinaşii ucraineni îi urau de moarte pe jidani dar săracul nu ştie pentru ce şi nici nu caută un răspuns! Îşi aminteşte ceva ceţos şi zice la pagina 212, volumul l următoarele: ,,Sub guvernul sovietic unii dintre comunişti luaseră parte la politica de mare teroare a guvernămîntului sovietic din anii ’30, care a dus la înfometarea şi moartea a milioane de ucraineni”. Eu precizez că aceşti comunişti nevinovaţi care au trimis la moarte milioane de ucraineni erau în mare parte jidani pentru că ei conduceau la acea vreme imperiul bolşevic-satanist inclusiv gubernia Ucraina. Recunoaşterea chiar şi în surdină a unor orori înspăimîntătoare făcute de cazarii comunişti, este consemnată atît în documentele române cît şi în cele germane şi au ca explicaţie iadul bolşevic adus de comuniştii jidani care ocupau toate funcţiile de putere din statul comunist şi au dus la moartea a 7000000 de ucraineni, fiind consideraţi în propria ţară de veneticii cazari ca adevăraţi robi aşa cum am ajuns şi noi după cîţiva ani iar lupta lui Antonescu a fost tocmai de a izbăvi poporul român de asemenea nenorocire!

Îşi plînge consîngenii la pagina 64 că ,,În Trnasnistria, genocidul a fost efectuat în etape, mai întîi de unităţile din Einsatzgruppe D, sub conducerea colonelului Otto Ohlendorf…Numărul exact al evreilor masacraţi de Einsatzgruppe este necunoscut. Conform declaraţiilor lui Ohlendorf, ar fi vorba despre cîteva zeci de mii poate chiar 100000…Ohlendorf a fost silit să-şi abandoneze cartierul general din Ananiev, la începutul lunii septembrie 1941, fără să fi terminat operaţiunea de exterminare a evreilor din Transnistria şi Podolia” trupele lui s-au deplasat către Odesa. Dacă neamţul a ucis în Transnistria 100000 de evrei pentru români nu mai puteau rămîne decît 200000 de persoane după regulile aritmetice sau poate există şi o aritmetică sionistă deosebită de cea pe care o cunoaştem noi! Pentru a ne împinge şi mai rău în ceaţă spune la pagina 75: ,,De la sfîrşitul lunii iulie 1941 pînă în primăvara anului 1943, aproximativ 300000 de evrei atît localnici cît şi cetăţeni români, au fost deplasaţi în convoaie de colo, colo prin Transnistria…”, adică nu mai erau 500000 de persoane – 200000 deportaţi din Basarabia şi Bucovina şi 300000 populaţia mozaică din Transnistria – ci mult mai puţini chiar după calculele lui mincinoase. Ei erau strînşi în tabere de muncă organizate potrivit Ordonanţei 23 din 11 noiembrie 1941 Primele deportări din Basarabia şi Bucovina au ajuns în Transnistria la sfîrşitul lunii septembrie 1941 iar odată cu ele şi jandarmii români aşa că ar fi trebuit să o lase mai moale cu măcelurile făcute de aceştia în lunile de vară cînd ei nici nu erau în Transnistria, acolo avînd atribuţii poliţia ucraineană creată de germani cu 4 luni înainte! Prea pute rău povestea. Dar să dau una chiar puturoasă rău la propriu. Satancel cel mincinos spune la pagina 93, vol. l că în oraşul Moghilov fiinţa o tabără de muncă a deportaţilor stabilită în fostele clădiri ale cazarmei bolşevice care erau: ,,lipsite de toalete şi canalizare, dormitoarele se umpleau cu fecale şi cu murdărie degajînd un miros perceptibil de la kilometri”. Adică mozaicii se răhăţeau de pe marginea patului unde dormeau? De aceea toate zicerile lor put de la kilometri iar noi trebuie să credem că soldaţii ruşi se căcau în pumn, puneau puturoşenia în ţeava puştii şi trăgeau către cer? Mai dau un exemplu despre buna credinţă a acestui individ cu pretenţii de istoric. La pagina 206 vol. l ne spune că un alt lagăr era situat în Domanovka pe strada Lenin – strada principală a orăşelului – unde deportaţii au fost înghesuiţi în ,,două grajduri” fără canalizare şi apă şi în nişte cocine. Te ia cu ameţeli cînd citeşti asemenea aiureli, ruşii îşi ţineau porcii şi vacile în centrul oraşului iar ei trăiau în cîmp?! Dar cu o pagină înainte ne spune că o parte din evrei au fost înghesuiţi în mai multe case dintr-o margine a Domanovcăi. Halal adevăr! Documentele româneşti spun că aceste colonii erau formate în satele sau tîrgurile stabilite de armată unde evreii se puteau caza în casele părăsite sau în spaţiile disponibile existente la localnici. Pentru a înţelege cît de mult au fost şi sînt în stare să mintă jidanii sionişti dau un citat din Cartea Neagră care este o adevărată zicere divină pentru Satancel ce reproduce următoarele grozăvii la pagina 211 vol. l şi puse de el şi tartorul Ehrenburg în cîrca românilor. ,,În Domanovca, românii rupeau copii în două, s-au îi apucau de picioare şi-i izbeau cu capul de bolovani. Le tăiau sînii femeilor. Îngropau de vii familii întregi sau le ardeau pe rug”. Mai rău ca fioroşii inchizitori! Dar îi întreb pe aceşti profesionişti ai minciunii, dacă românii întreceau chiar şi fiarele turbate în bestialităţi şi grozăvii, de ce ucrainenii şi chiar ruşii i-au primit cu bucurie pe soldaţii români, erau şi aceştia popoare de fiare turbate sau jidanii comunişti în ura lor fără margini au fost adevăratele fiare pentru toţi cei din jurul lor?
Odesa a fost cucerită pe 16 oct. 1941 iar pe 17 oct. Armata română a început un recensămînt al populaţie din oraş pe etnii şi a bunurilor materiale. Recensămîntul a fost terminat în luna noiembrie 1941 fiind găsiţi în Odesa 35000 de evrei, dar Alexianu ştiind de la populaţia băştinaşă că mulţi mozaici se ascund sub identităţi false sau stau în catacombele oraşului împreună cu partizanii, a ordonat un alt recensămînt în decembrie despre care nu am informaţii. Procentul de cazari rămaşi la casele lor în Transnistria este foarte apropiat de cel al populaţiei mozaice găsită de români în Basarabia şi Bucovina. Jean Ancel Satancel a văzut acest recensămînt precum şi alte documente referitoare la aprecierea exactă a populaţiei dar ne vinde minciuna cu 300000 de mozaici existenţi prin Transnistria – cifră socotită de el fără nici o acoperire documentară – pentru a ieşi povestea holcaustului. În seara zilei de 22 cot. 1941 o aripă a clădirii Comandamentului militar Român a fost aruncată în aer murind 16 ofiţeri superiori români inclusiv comandantul armatei lV române, 4 ofiţeri superiori germani, şi 46 de subofiţeri şi civili. Ca represalii imediate, generalul Trestioreanu a ordonat spînzurarea cîtorva sute de comunişti şi terorişti. Antonescu a ordonat ca pentru fiecare ofiţer român, funcţionar sau german să fie executaţi 200 de comunişti iar pentru soldaţi ucişi sau răniţi cîte o sută de comunişti fiind executaţi un număr de 417 comunişti luaţi din puşcăria oraşului. Satancel spune că în urma acestui ordin au fost executaţi 18000 de evrei, cifră scoasă din pălăria lui Hocus-Pocus!! De ce evrei şi nu comunişti cum scrie în telegramă, falsul trebuie să îl căutăm în mintea acestui nelegiuit sionist care şi-a propus să mintă la fel ca predecesorii lui Ehrenburg, Saul şi Flavius. Dar chiar telegrama pe care ruşii au prezentat-o la procesul mareşalului Antonescu este un fals grosolan făcut de un ageamiu în stilul probatoriilor staliniste din Rusia. Mai pretinde că la Dalnic, localitate la cîţiva kilometri de Odesa, românii însetaţi de sînge nevinovat au executat 22000 de jidani, toţi fii ai lui Israel după miros şi nărav! Cu cîteva zile înainte de atentatul de la Odesa ruşii au executat la Saratov pe Volga 15000 de prizonieri români pretinzînd că sînt răzbunare pentru cazarii ucişi de români ca represalii. Născocirea a fost scoasă în presa europeană din acele vremuri şi de atunci noi trebuie să fim cu ciocul mic în faţa mîrşăviei jidoveşti. Pentru a verifica securitatea clădirilor să nu fie minate de bolşevici, timp de 10 zile de la 23 octombrie pînă pe 3 noiembrie o mare parte a evreilor au fost obligaţi să plece din Odesa in satul din apropiere Slobodca după care femeile, copii şi bătrînii au revenit la casele lor iar bărbaţii între 18 şi 50 ani au fost trimişi la închisoare şi spune Satancel la pagina 56, vol. ll că au murit mii de persoane fiindcă: ,,Temperaturile scădeau, erau furtuni de zăpadă şi îngheţul a provocat mii de morţi”. Mai născoceşte alte masacre făcute de români ca răzbunare pentru atentatul din 22 octombrie, cifrele adunate ajungînd la 100000 de morţi şi toţi numai evrei ca act al urii de rasă. Vedem că individul stă rău cu meteorologia locului pretinzînd că la sfîrşitul lunii octombrie erau furtuni de zăpadă şi temperaturi de crăpau pietrele!!! Mai bine i-ar crăpa căpăţîna lui de liftă sionistă!

Satancel cel veninos spune de mai multe ori în carte că reconstituirea iadului prin care au trecut evreii din Transnistria este imposibilă pentru că jandarmii români nu au ţinut evidenţa convoaielor şi a populaţiei din ghetouri pentru că nu-i considerau oameni. Însă la pagina 215 vol. ll precizează: ,,Arhivele judeţului Berezovca conţin se pare toate rapoartele jandarmeriei precum şi alte informaţii în legătură cu lichidarea majorităţii evreilor din Odesa, dar o examinare minuţioasă a colecţiei ar necesita foarte mult timp. Colecţia(2316) cuprinde aproximativ 650 dosare, fiecare conţinînd 300-450 pagini. Documentele privind exterminarea evreilor prin diferite metode sînt amestecate printre zeci de mii de paginipentru că uciderea evreilor nu a fost considerată o crimă care să necesite o clasificare separată”. Adică tot ce spune el în carte este rodul imaginaţiei lui criminale şi ticăloase. Autorul pretinde că a examinat 35 de dosare din această colecţie. În patru dintre acestea a descoperit documente legate de uciderea evreilor sau de lagărele şi ghetourile în care aceştia erau ţinuţi. Dar ordonanţa de înfiinţare a coloniilor de muncă în Transnistria din noiembrie 1941 prevede special o evidenţă foarte clară a fiecărei persoane din colonie cu elementele necesare de identificare. Te uimeşte obrăznicia jidovească, pe de o parte spune că nu sînt documente, dar pe de altă parte aminteşte de 650 de dosare ce formează arhiva Transnistria aflată în cea mai mare parte la Odesa – dar şi la Nicolaev cîteva zeci de dosare – şi răsfoind el cîteva dosare a ajuns să probeze toate minciunile pe care ni le prezintă ca adevăruri de necontestat.

La sfîrşitul lunii ianuarie 1944, populaţia mozaică din lagărele de muncă este retrasă toată în sudul Transnistriei – fapt amintit şi de satanistul sionist fără a preciza ce s-a întîmplat cu ea, fiind adusă în România – eveniment trecut sub tăcere de istoricul cazar şi de istoricii români care nu se deosebesc prea mult de acest gunoi vitriolat. Citind această carte cu pretenţii de document istoric rămîi uimit de imaginaţia bolnavă a acestei lifte cazare, care născoceşte fapte şi date astfel ca pe baza lor să poată incrimina armata română şi statul român de masacrarea a 500000 de mozaici în Basarabia şi Transnistria. Nu există istoric român care să fi îndrăznit să contrazică cu probe scrise –existente din belşug în arhivele acestei regiuni dar şi în cele româneşti precum şi datele statistice – toate minciunile şi acuzaţiile sataniste ale liftelor cazare sau comuniste şi ale gangsterilor sionişti.
Alexandr Werth, jurnalist britanic care a vizitat Rusia de mai multe ori în timpul războiului şi cunoştea bine limba, după eliberarea Odesei a întrebat un tînăr despre aceste evenimente şi a primit răspunsul: ,,Se putea trăi. Românii nu prea s-au amestecat în viaţa oamenilor. Exista suficientă mîncare în magazine şi soldaţii români aveau totdeauna ceva de vînzare”(Russia at War Londra 1965, p. 256.

Într-un interviu la TVR de la începutul anului 2005 Jean Ancel recunoştea plin de supărare că a fost rău urecheat şi batjocorit de către organizaţiile sioniste din Israel şi S.U.A. pentru că nu a scris în cartea lui ,,adevărul despre cei 400000 de evrei ucişi de români în Transnistria”, adică nu a minţit destul de convingător pentru industria holocaustului! Pînă la urmă aceşti mafioţi şi-au găsit slujitori zeloşi ai minciunii chiar printre conducătorii românilor –Adrian Năstase şi Răzvan Teodorescu – care au pus pe peretele Templului Coral din Bucureşti şi într-o lege această cifră ca adevăr de necontestat iar trădarea lor de neam şi ţară este privită ca o faptă eroică!

Varianta Cartea Neagră vine din această scriere de propagandă sionistă şi bolşevică prin care gangsterii minciunii urmăreau să dovedească faptul că în al doilea război mondial au fost măcelăriţi 6000000 de mozaici numai pentru faptul că împărtăşeau această religie şi erau ,,poporul ales” de Iahwe adică îşi tăiau moţul vînjoşeniei pentru care fericire îi invidiau toţi masculicii din lume. De făcătură s-au ocupat ofiţerii NKVD Ilya Ehrenburg, V. Grosman, L. Ozerov V. Lidin,lucrare apărută în limba română în 1946. Un volum a fost scris şi publicat tot în anul 1946 de Matatias Carp, fostul secretar al Federaţiilor comunităţilor evreişti din România. În aceste plăsmuiri găsim minciuni dintre cele mai gogonate dar care nu au revoltat pe nici un român verde sau patriot. Spun ei că la recensămîntul din 29.12.1930 erau în Romania 756930 evrei; după septembrie 1940 erau 607990 evrei; (recensămîntul făcut din ordinul lui Antonescu în ianuarie 1941 a găsit 328959 mozaici) la 20.05.1942 mai erau 292149 evrei, şi uită să spună că în 1947 erau în România 441000 de mozaici. De aici rezultă după plăsmuirea lor, că au dispărut numai de pe teritoriul României peste 300000 de evrei, la care trebuie să adăugăm 200000 ucişi în Basarabia şi Bucovina şi 280000 în Transnistria. Iar aceste minciuni adunate cu altele la fel de neruşinate au dat cifra cabalică de 6000000 de martiri mozaici măcelăriţi de fasciştii germani, români şi unguri doar pentru faptul că se rugau tot timpul la Iahwe şi umblau cu Tora în jeb! Mari secături şi mai ales pline de ură şi de venin împotriva neamului omenesc. Cum sioniştii şi comuniştii au fost învingătorii marelui măcel din anii 1939-19445 dar pentru a cărui provocare au o mare răspundere, şi-au luat şi dreptul de a scrie istoria după propria vrere iar noi am rămas cu durerea.

,,Pogromul de la Iaşi” Cînd vorbesc despre ,,pogromul de la Iaşi” toti mozaicii susţin că oraşul Iaşi avea o populaţie evreiasca in anul 1940 de 50000 de persoane de origine cazară ce reprezentau jumătate din totalul locuitorilor. Faptele sînt următoarele; în nopţile de 25 şi 26 iunie, Iaşul a fost supus unor bombardamente care au făcut victime în rîndurile armatei germane şi române. Suficiente informaţii au dus la concluzia că atacul a fost semnalizat de la sol iar piloţii de pe avioanele doborîte de antiaeriană, erau tineri evrei plecaţi la ruşi în urmă cu un an. După ce s-au instruit cum să se ouă în capul nostru au venit chiar să arate ce meserie ştiu. Dar şi la unii spioni s-au descoperit adrese de contact al unor evrei din Iaşi. Asemenea jocuri pline de ură nu veneau bine armatelor române şi germane ce se deplasau masiv în Basarabia pentru a nimici frontul bolşevic din acest ţinut iar in noaptea de 28 iunie 1941 s-a tras cu arme automate asupra trupelor in marş. În realitate a fost o înscenare făcută de cîţiva legionari în colaborare cu serviciile secrete germane, trăgînd cu gloanţe oarbe. Unele indicii arată că ar fi pe acolo şi o mînuţă comunistă tot aşa cum s-a întîmplat cu rebeliunea legionară din Bucureşti cu cinci luni mai devreme. Pentru că fapta s-a petrecut intr-o zonă locuită de evrei iar aceştia prin trădarea în masă din vara anului 1940 au dovedit că mulţi sînt comunişti fanatici, autorităţile germane peste capul celor române au hotărit să aresteze pe bărbaţii evrei de peste 15 ani şi cu sprijinul unor legionari şi a unor jandarmi i-au adunat la Chestură. Pe drum au ucis mai mulţi evrei despre care documentele româneşti nu spun numărul exact iar pe cei astfel strînşi i-au urcat in două trenuri cu destinaţia Ialomiţa. Foarte mulţi din cei urcaţi cu forţa în aceste trenuri, au murit datorită căldurii, susţininmdu-se de către evrei cifra de 25000 de victime, alţii mai reţinuţi spun că s-au prăpădit 12000 de persoane, cei mai precauţi spun că au murit 7000 de persoane iar şeful lor din acele vremuri, W. Filderman menţionează 3000 de morţi. Guvernul de atunci intr-un comunicat afirmă că au fost executaţi 500 de iudeo-comunişti pentru că în noaptea de 28 iunie au tras în armată! Spun sioniştii că din gura lor iese numai adevăr - tot aşa cum Satana iubeşte crucea – şi nimeni nu poate contesta cifra de 25000 de persoane care au murit in această acţiune criminală a romanilor împotriva neprihăniţilor evrei. Tot ei spun iar liftele trădătoare care îi susţin repetă fanatic această minciună, că în Iaşi erau in vara anului 1941 50000 de evrei care reprezentau 50% din populaţie! Am să le pun şi de data aceasta oglinda adevărului in faţa lor hidoasă.

Judeţul Iaşi avea in anul 1930, potrivit recensămîntului din acel an un numar de 46028 evrei iar în anul 1940 erau50386 suflete(şi aceasta este o dovadă că au consultat recensamintul cînd şi-au pus la cale crima împotriva romanilor!). Oraşul Iaşi avea in anul 1930 potrivit aceluiaşi recensămînt, un număr de 34662 de evrei la o populaţie de 106435 locuitori, adică 30,7% (capitolul: Populaţia statornică in anul 1930 după neam şi limba maternă, pag. 246), in anul 1940 erau 37955, la o populaţie de 117593 persoane, dar o parte dintre ei au trecut Prutul în iulie 1940 la ocupantul rus al Basarabiei considerîndu-se ,,repatriaţi” adică iubitori de ceva trădare. Memento Statistic prezentat de ei la Bucureşti în anul 1947 făcut după evidenţele din registrele comunităţilor, pentru anul 1941 în judeţul Iaşi spun că erau 37472 mozaici, dovedind ,,cu marfa clientului” că s-au ,,repatriat” peste Prut la bolşevici un grup de 12914 trădătoridin tot judeţul. Dacă aplicăm acelaşi coeficient de plecări peste Prut şi mozaicilor din Iaşi atunci în iulie 1941 mai erau în oraş un număr de 28227 evrei. Raţionamentul este foarte corect iar documentele serviciilor secrete spun că în gara Iaşi aşteptau în 28 iunie 1940, mii de evrei ca să treacă Prutul la ruşi, chiar dacă povestea pute rău a trădare, mozaicii trebuie să se înveţe că minciuna ca şi trădarea duhnesc tare rău, chiar şi ei fiind obligaţi să şi le asume. Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, Biroul lll Poliţie prin raportul nr. 4157 din 6 iulie 1941 spune că primul transport care număra 2530 de persoane, a fost trimis la Roman şi de acolo întors la Podu-Iloaie unde trenul a fost golit. Au murit 1194 persoane iar cei vii au fost găzduiţi de evreii din localitate, ulterior aceştia revenind în Iaşi. Al doilea transport a fost de 1974 persoane dintre care 650 au decedat pînă la gara Tg-Frumos iar alţi 313 au decedat între Tg-Frumos şi Roman unde au şi fost îngropaţi, ajungînd la Călăraşi vii 1011 persoane. După 9 săptămîni evreii ajunşi la Călăraşi s-au reîntors la Iaşi fără a mai avea decedaţi. Din cele 4504 persoane îmbarcate în cele două trenuri, au scăpat cu viaţă 2347 şi au murit 2154 de mozaici, la care trebuie să adăugăm cca 200 de persoane ucise de germani pe unele străzi ale oraşului. Acestea informaţii se pot proba cu documente iar dacă ei se mai obrăznicesc cu cei 25000 de morţi îi poftesc să dovedească cum a încăput atîta lume în două trenuri şi să ne arate ţidule altfel va trebui să-i pocnit peste bot pentru că urlă a pustiu! Ca să nu le pară o ghiduşie tot ce spun am să aduc de martor lucrărica lor intitulată Memento Statistic prezentată la Bucureşti în anul 1947, unde pentru decembrie 1941 totalul pe ţară ne dă 311082 de evrei iar pentru judeţul Iaşi avem cifra de 37472 persoane. La recensămîntul făcut la 1 ianuarie 1941 din ordinul mareşalului Antonescu, s-au găsit 328968 evrei, din care în partea a doua a anului au fost deportaţi în Transnistria 12588 mozaici, rămînînd în regat 316380. Prin Decretul Lege nr 3145 din 16 decembrie 1941 a fost dizolvată Federaţia Uniunilor Comunităţilor Evreieşti din România şi s-a înfiinţat Centrala Evreilor din România, organism cu buget propriu unde erau înregistraţi toţi cetăţenii evrei din ţara noastră în urma recensămîntului făcut la acea dată şi arătat în lucrarea de mai sus.

Diferenţa de 5298 evrei rezultată din 316380 persoane, cifra oficială şi 311092 evrei cifra din registrele comunităţilor evreieşti, reprezintă pierderea de populaţie mozaică dintre 1 ianuarie şi 16 decembrie 1941 cînd a fost făcut al doilea recensămînt. Această sumă se compune din cei ucişi la Iaşi şi persoanele plecate din ţară în număr de 748 persoane ce s-au şi stabilit în Palestina iar cam 20% adică 150 persoane au plecat în alte direcţii de aici şi avem un total de 900 persoane ieşite din România pentru anul 1941. Datele se găsesc în lucrarea Din istoria imigrărilor în Israel 1882 – 1995 Carol Biniş, editura Haseffer, 1998, p. 211. La cei peste 300000 de evrei, au murit de moarte naturală în anul 1941 micşorînd sporul populaţiei cam cu 1000 persoane. Din 5298 persoane scădem 900 persoane plecate legal din ţară şi ajunse în Palestina, 750 persoane plecate cu vasul Struma în primele zile ale lunii decembrie 1941 pe care l-au scufundat ruşii, 311 persoane executate de ostaşii români în vară la Cîrlig – Iaşi şi 1000 persoane decedate din moarte naturală, obţinem suma de 2278 persoane dispărute şi care se pot identifica în cele două cauze; decedate în trenurile plecate din Iaşi şi executate de germani pe străzile oraşului. Cifra este apropiată de cea menţionată în documentele române şi aruncă în aer plăsmuirea gangsterilor sionişti şi a lichelelor cazare ce au ca scop să ne afunde cît mai adînc în mocirla minciunilor lor. Pentru morţii îngropaţi la Podul – Iloaiei şi Tîrgu – Frumos s-au emis certificate de deces despre care nu pomeneşte nici un sionist negru pe creier. Îl poftesc pe tovarăşul Aurel Vainer – preşedintele comunităţilor mozaice din România – să se uite pe registrele comunităţii evreieşti din Iaşi din anul 1941 şi să ne spună el cîţi morţi sînt trecuţi acolo legat de acest eveniment nenorocit. Prea eşti ticălos tovarăşe Vainer, ai datele exacte după registrele pe care le ţii bine la popreală şi ne vinzi cîte un cal sur cu doba la cur în fiecare an! Ai ajuns om bătrîn şi ai rămas tot în acea mocirlă oribilă a minciunii şi făcăturii, cu asemenea fapte te duci la Iahwe să-ţi dea colanul Marelui Satan?

Dar sioniştii au susţinători fanatici ai acestor născociri într-o parte a angajaţilor de la postul public de radio Iaşi. În data de 29 iunie 2008, la ora 8, amintitul post de radio la emisiunea Ştiri ne lumina cu următoarea monstruozitate:,,Se împlinesc 67 de ani de cînd a avut loc pogromul de la Iaşi unde au murit sute de mii de evrei….” Pe banii noştri ei ne aruncă în obraz că sîntem o turmă de dobitoace cuvîntătoare iar adevărul îl putem afla numai din goarnă sionistă care suflă şi răsuflă în dealul Copoului. Dar nu este singurul beteşug al acestor lichele. Mai au în ziua de luni o emisiune intitulată Comunităţi etnice şi primii sînt prezentaţi ,,evreii” ori aceştia sînt o comunitate religioasă motiv pentru care a fost mare scandal în anul 1943 între Filderman şi Gingol, cazar de religie catolică ce conducea Centrala Evreilor. Ar trebui să vorbească despre cazari pentru că aceştia ne-au năpădit cîtă frunză şi iarbă după 1850 şi ne-au făcut atîta rău cît s-au pripăşit printre noi. Dar mai este faptul că mozaicii sînt în Moldova cîteva sute fiind daţi în fiecare săptămînă iar minorităţi etnice adevărate de mii sau zeci de mii de persoane nu se aud cu lunile Ce să mai vorbim despre soarta românilor din Basarabia şi Bucovina despre care nu auzi nimic luni de zile. Acest subiect este interzis de discutat aşa cum jidanul Iarrow l-a interzis la Europa Liberă. Se mai fudulesc aceste secături că ar fi singurul post media din ţară care promovează valorile iudaismului. Eu mă cutremur cînd aud de asemenea valori iar postul amintit a trecut de la o ocultare a oricărei valori ce ar aminti de români ca identitate spirituală la o adevărată apologie a iudeo-sionismului. Şi televiziunea publică duce o politică de ocultare totală a valorilor tradiţionale pentru că scoţînd din circuitul informaţional anumite date poţi oricînd afirma că ele de fapt nu există! Mai amintesc lipsa de cultură a multor redactori care se bîlbîie, se repetă ca nişte tîmpiţi, se fîsîie, înlocuind cuvintele româneşti cu anglicisme pentru a arăta ce culţi sînt iar toate acestea nu fac decît să ne dovedească faptul că sînt ,,cu totul şi cu totul” proşti. Principalii autori ai manipulării sioniste sînt A. Aciobăniţei şi directorul N. Tomescu, culturnic din propaganda comunistă care prin limbajul de lemn şi minciunile vehiculate este un adevărat pericol ce otrăveşte minţile multor români. Clocesc ei un nou plan Poexotto?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Zic si eu ceva :