APEL

TREZITI-VA ROMANI !!!!!!!!!!!

In tara chiorului si a oligofrenilor .........

Roman prost,votez Basescu !

miercuri, 30 decembrie 2009

Dupa 20 de ani, ani de pomana........

Douăzeci de ani de la Revoluţie

Makarioi hoi kynikoí, autoi gar ouk apatêthesontai.
Fericiţi cei cinici, că aceia nu vor fi dezamăgiţi.


Au trecut douăzeci de ani de la Revoluţia din 1989.

Scriu acest articol în calitate de co-proprietar al Revoluţiei : am participat la ea. Am fost în stradă. Prima victimă a Revoluţiei a căzut alături de mine, atinsă de un vehicol blindat.
Perioada comunistă a durat patruzeci de ani. Cea democrată, cam jumătate.
Cît a făcut regimul comunist în primii săi douăzeci de ani ? Ce-a realizat democraţia şi economia de piaţă în douăzeci de ani ?
Populaţia
Populaţia României în 2009 e egală cu cea din 1977. În perioada 1989 - 2009 populaţia României a scăzut mai mult ca în perioada celui de-al doilea război mondial. Natalitatea după 1990 e mai mică decît natalitatea din timpul războiului mondial, cînd bărbaţii erau pe front şi era foamete. Anularea impopularului Decret privind interzicerea avortului n-a fost înlocuită cu nimic.
Piaţa forţei de muncă
Şomajul scade de la 880 mii (2001) la 520 mii (2006). Acest lucru are loc exclusiv pe seama emigraţiei, fiindcă numărul de persoane ocupate nu creşte de loc în aceeaşi perioadă. Practic, între 2001-2006 nu se creează nici un nou loc de muncă.
Ca vîrstă, tinerii între 20-30 de ani sînt cei mai afectaţi de şomaj (împărţirea pe categorii de vîrstă e foarte imprecisă în Anuarul statistic) după care scade brusc : tinerii peste 30 de ani părăsesc ţara, iar cei peste 55 de ani se pensionează mai devreme. În toată perioada de două decenii, şomajul trece de la 337 mii în 1991 la 520 mii în 2006, cu cîteva vîrfuri de peste un milion.
PIB
Produsul intern brut a scăzut brusc în 1990 cu 30 % faţă de cel din perioada comunistă şi şi-a revenit extrem de lent. În 2009 el e în continuare cu 10 % mai mic decît cel din perioada comunistă. Calculul creşterii reale a economiei e dificil : în 1989, industria alcătuieşte 40 % din PIB, agricultura 21 %, serviciile 32 %. In 2005, industria reprezintă 24 %, agricultura 8 % din PIB, iar serviciile 61 %. Or domeniul serviciilor nu e un domeniu „real”, cuantificabil, al economiei : un ras-tuns-frezat cu 5 euro e fel de bun ca un ras-tuns-frezat cu 10 euro, pe cînd un sac de ciment de 10 euro e de două ori mai greu decît unul de cinci. Dacă în 1989, o treime din economie era „virtuală”, în 2009 60 % din economie e virtuală.
Locuinţe şi utilităţi publice
Suprafaţa locuibilă a crescut de la 258 000 mp la 320 000 mp, o creştere considerabilă, cu 20 %, ceea arată o criză preexistentă. Suprafaţa construită în mediul rural este egală În schimb, investiţiile majore au dispărut : nu s-a construit, după 1990, nimic de dimensiunea hidrocentralei de la Porţile de Fier, a centralei nucleare de la Cernavodă ori a metroului din Bucureşti. (35 de staţii construite în 10 ani, în perioada comunistă ; 8 staţii adăugate în 20 de ani, după 1990).

Sănătate
Numărul paturilor de spital a scăzut cu un sfert faţă de 1989. Tuberculoza, boala sărăciei, a alcoolismului şi a oamenilor fără căpătîi, a urcat de la 15 mii de cazuri la 21 de mii. Sifilisul, boala promiscuităţii, a urcat de la 5000 de cazuri în 1990, la 12 000 cazuri în 2002, odată cu creşterea prostituţiei. Numărul total de infectări cu SIDA a crescut de la 1400 la 10 000. Infectările cu SIDA în mediu spitalicesc (datorate tratamentului medical, nu drogurilor sau promiscuităţii) sînt, de douăzeci de ani, constante, de parcă nu s-ar fi luat nici o măsură contra contaminării prin transfuzii. Numărul de intervenţii cu salvarea, în 20 de ani, n-a crescut deloc. A crescut numărul drogaţilor admişi în clinici de dezintoxicare. Tuberculoza, sifilisul şi SIDA ilustrează creşterea sărăciei, a promiscuităţii şi a prostituţiei, o societate care se prăbuşeşte.
La cinci avorturi se naşte un copil. S-a înjumătăţit producţia de medicamente.
Educaţie
Din zece medaliaţi români la Olimpiadele internaţionale de chimie, matematică, fizică şi informatică din 2009, nouă s-au înscris la celebre universităţi americane, şi unul singur la Universitatea din Bucureşti (nu ştiu englezeşte, a explicat el).
S-a dublat numărul de universităţi. Numărul de studenţi e de patru ori mai mare, în primul rînd datorită universităţilor de carton, ca Universitatea Spiru Haret. Numărul absolvenţilor de liceu a rămas constant între 1990-2009, ceea ce înseamnă că de patru ori mai mulţi absolvenţi de liceu şi-au continuat studiile ca studenţi.
Cultura
Mă folosesc, pentru redactarea acestui articol, de Anuarul Statistic valah. Un raport european aprobă modul cum se face statistică în România, şi-i dă cu stakeholderii au făcut / stakeholderii au dres. În română ar veni „părţile implicate” sau „participanţii”. Un subtitlu inocent, „Agricultură şi silvicultură” e tradus ca Agriculture and sylviculture, care se spune în engleză „Forestry”. Româna e peticită cu engleză, iar engleza e cîrpită cu română.
În cap. III, „Piaţa forţei de muncă” din Anuarul Statistic pe 2007, fraza „Nu se consideră vacante locurile neocupate” e tradus cu Unoccupied jobs are not undertake (sic) şi tot anuarul e tradus mot-à-mot, într-o engleză de baltă.
Editarea de cărţi a cunoscut o evoluţie interesantă : numărul de titluri a crescut de la trei la 15 mii ; în schimb, tirajele au scăzut de la 57 milioane la abia 9 milioane. E vorba de sărăcirea generalizată a populaţiei, care cumpără tot mai puţine cărţi – de şase ori mai puţine cărţi. Numărul cinematografelor a scăzut de la 4600 la 70 (sic). Accesul la programe de televiziune mult mai diversificate, la filme pe compact-disc, piratate sau nu, explică doar o parte a acestei prăbuşiri. Ca şi în cazul cărţilor, mersul la film a fost sacrificat de o populaţie sărăcită. Numărul de proiecţii a scăzut de 14 ori. Numărul de bilete vîndute a scăzut de la 130 milioane la 3 milioane.
Preţurile
Preţurile de consum sînt trecute în anuarul statistic. Sînt absente în schimb preţurile locuinţelor, care au crescut de circa opt ori în ultimii 15 ani şi sînt la fel ca cele din SUA. Curentul e la fel de scump ca în Statele Unite. Alimentele sînt la fel de scumpe ca în Statele Unite. Încălzirea e mai scumpă decît în Canada. Majoritatea bunurilor de consum sînt la fel de scumpe ca în SUA.
13 Cercetarea ştiinţifică
Învăţămîntul universitar de după 1990 s-a demonetizat complet. Universităţile private produc absolvenţi pe bandă rulantă. Diplomele de master se trimit prin poştă, contra cost. Proaspeţi licenţiaţi ai Facultăţii de Economie scriu pe bani lucrări de doctorat pentru consilierii locali şi judeţeni care au nevoie de un titlu ştiinţific. Numărul de cercetători s-a redus la jumătate, de la 40 de mii la 20, iar denumirea „cerşetători” nu e o greşeală de tipar.
Agricultură şi silvicultură
În puţine alte domenii eşecul regimului democratic a fost mai evident. Înainte de Revoluţie mugeau şase milioane de vaci, guiţau 11 milioane de porci, behăiau 15 milioane de oi, cotcodăceau 100 milioane de găini. Azi, după 20 de ani de economie de piaţă şi de proprietate privată, vacile s-au înjumătăţit, porcii s-au înjumătăţit, oile s-au înjumătăţit, găinile au scăzut cu un sfert, caprele la fel. Numărul combinelor s-a înjumătăţit. Numărul cailor s-a menţinut, fiindcă fabricile de tractoare din România s-au închis.
Producţia de cereale a scăzut cu 10 % faţă de cea din perioada comunistă, fiindcă productivitatea la hectar a scăzut cu 10 %. Agricultura comunistă, cu raportările sale fictive, cu întrecerile sale de porunceală, era cu 10 % mai productivă ca aşa-zisa agricultură privată europeană, cu fondurile ei PHARE, şi împrumuturile nerambursabile. Să ne bucurăm că a crescut cu 50 % producţia de lapte faţă de laptele pe cartelă al epocii de tristă amintire ? E grozav – mai ales că litrul de lapte, în România, se vinde mai scump decît în Canada şi Statele Unite. O treime din populaţia activă e angajată în agricultură, din 1989 în 2009 . În schimb, aceeaşi treime producea 24 % din PIB în 1990 şi abia 8 % din PIB în 2008. Acest lucru arată şi mai pregnant cum agricultura română a intrat în regresie, şi a devenit o agricultură de autosuficienţă. Practic, faptul că populaţia ocupată în agricultură n-a scăzut în cei 20 de ani de economie de piaţă dovedeşte un singur lucru : economia de piaţă, în România, e ineficientă, iar agricultura a servit ca tampon de protecţie împotriva şomajului.
În ceea ce priveşte pădurile din România, scandalurile s-au ţinut lanţ în ultimii douăzeci de ani. Ele s-au intensificat după restituirea pădurilor private, tăiate în scurt timp de hoţi, sau de proprietari, de teama hoţilor. 350 000 de hectare de pădure au fost distruse după 1990, 500 000 au fost deteriorate, - zece procente din total. În loc să exporte mobilă, România exportă, ca ţările africane, cherestea.
Industria
Perioada 1948-1968 a fost o perioadă de intensă industrializare. România interbelică era o ţară slab dezvoltată, a cărei industrie era alcătuită din tăbăcării, săpunării, postăvării şi fabrici de lumînări. În 1968, regimul comunist deschidea combinatul petrochimic Solventul din Timişoara. În 2009, ultimele instalaţii erau tăiate şi vîndute la fier vechi. Dintre societăţile privatizate în 1995, mai mult de o treime au dat faliment între timp. Un mare număr de întreprinderi au fost cumpărate de firme străine şi ulterior închise, firmele preluînd doar piaţa de desfacere a fostelor întreprinderi.
Creşterea industrială a României comuniste poate fi urmărită prin urbanizarea României. Populaţia urbană a României creşte între 1960 – 1990 de la 32 % la 54 % datorită industrializării şi creşterii generale a economiei. După 1990, creşterea mediului urban e zero. După 1990, economia oraşelor stagnează, iar economia satelor devine o economie de autosuficienţă. Din 1990 nu s-a mai creat nici un nou loc de muncă ; un milion de români au plecat să lucreze în străinătate. Creşterea, cîtă a fost, a fost o creştere extensivă (creşterea volumului producţiei) şi nu o creştere intensivă (trecerea la industrii sofisticate tehnologic şi cu valoare adăugată mai mare).
Comerţul exterior
Soldul comerţului exterior (valoarea exporturilor vs. Valoarea importurilor) a fost din start negativ, şi acest sold negativ s-a accentuat de la an la an. Exporturile spre China reprezintă o zecime din importuri.
Justiţia
Justiţia din România ar merita un volum aparte. Au apărut în afara sistemului juridic şi în deplină încălcare a legii, tribunalele tradiţionale, stoboarele. Sînt ele doar pitoreşti ? Rolul lor este să împartă dreptate între capii mafiilor care au tot interesul ca afacerile lor să rămînă ascunse publicului.
Criminalitatea s-a dublat pînă în 1998, după care a scăzut încet pînă la nivelul din 1990. Corupţia poliţiei, lehamitea tribunalelor, găsirea de noi oportunităţi în străinătate explică doar parţial reducerea criminalităţii : cea mai plauzibilă explicaţie este că în 1998 marile clanuri mafiote au devenit destul de influente şi puternice ca să cadă la pace cu poliţia, justiţia şi lumea politică.

Voluptatea distrugerii

Alcătuit numai din cifre şi statistici, decorul de mai sus e tern şi pustiu. Să populăm scena cu figuri : exit Emil Bobu, bou, slugarnic cu şefii, zbir cu subordonaţii ; introit Gigi Becali, o brută agramată, cu nimic mai bun ; beţiile lui Nicu Ceauşescu, întru nimic mai hidoase decît stridenţa lui Irinel Columbeanu ; plictisul sforăitor al ziarului Scînteia a fost înlocuit de paranoia şi înjurăturile baptiste din România Mare, de senzaţionalismul ziarelor de scandal, de reviste obscene. Au dispărut raportările umflate la producţia de grîu boabe la hectar şi îndeplinirea planului cincinal înainte de termen ? Au apărut FNI-ul, Caritas-ul, şi mii de alte tunuri şi escrocherii anonime. S-a terminat cu ateismul ştiinţific ? Avem mitropoliţi care vînd preoţia pe bani şi stareţi care ne explică lămurit că paşapoartele biometrice conţin cipuri care-s arma Satanei.
Ceauşescu vorbea cu „pretini”, „tutulor” „ezistă” şi „muncipiu”. Acum mai este decît puţini care vorbeşte aşa, şi Marian Vanghelie, singura din exemplele care poate omul să le citează. Televiziunea însemna două ore de propagandă : azi avem, cu voie de la CNA, 15 minute de publicitate pe oră. S-a terminat cu construirea multilaterală a socialismului ? Să iasă în faţă cine crede în vrăjeala cu „lupta împotriva corupţiei”.
Sub Ceauşescu, eram traumatizaţi şi scandalizaţi de opresiunea odioasă la care au fost supuse minorităţile naţionale, maghiarii şi germanii. Ea fost înlocuită de triumful sfidător al mafiei ţigăneşti. Era Elena Ceauşescu proastă, ţîfnoasă şi urîtă ? S-o aplaudăm pe Elena Băsescu, prima păpuşă Barbie gonflabilă din Parlamentul European. Cenzura comunistă şi obsesia secretului de stat s-au eclipsat ; după 1990, libertatea presei a rămas o vorbă goală : nici una din ilegalităţile, nici unul dintre cazurile de corupţie dezvăluite în presă n-au fost pedepsite de lege. Îndoctrinarea ideologică bolşevică s-a isprăvit, iar locul i-a fost ocupat de ghicitoare, bioenergoterapeuţi, yoghini de mucava şi misionari mormoni. Comuniştii au ucis caii ; democraţia a închis fabricile de tractoare.
Manelele sînt la fel de omniprezente şi proaste ca şi Cîntarea României. Tablourile lui Sabin Bălaşa, cu tovarăşa şi tovarăşul, sînt la fel de estetice ca poneiul de plastic roz cu zvastică neagră pe crupă şi un os de pui înfipt în cur, prezentat ca street-art.

Înainte, Securitatea trimitea Opirili tovarăşului şi cele ale tovarăşei, în limbi străine, ca propagandă – lamentabilă – pe la ambasadele din străinătate ; în 2008 foştii turnători, Sorin Antohi şi Andrei Corbea-Hoişie conduceau o simandicoasă Academie de vară la Berlin.
A băgat comunismul mii de intelectuali şi foşti demnitari la închisoare ? Democraţia a scos mii de curve la produs şi mii de copii la cerşit. Umilirea închisorii e înjositoare, la fel de înjositoare ca cerşitul şi curvitul. Regimul bolşevic a devastat sute de conace şi vile, unde biblioteci, mobile şi tablouri au fost furate, puse pe foc ori au putrezit în ploaie ; nu mai prejos, democraţia a lăsat să se dărîme sute de ferme zootehnice şi staţiuni de mecanizarea agriculturii, institute de cercetări agricole şi pomicole. Securitatea bătea dizidenţii în temniţe secrete ; azi, clanurile ţigăneşti bat nepedepsite avocaţi în mijlocul străzii. Sub comunism, curentul se lua cînd ţi-era lumea mai dragă ; azi avem „bulevardul Deconectaţilor” în diverse oraşe, unde locatarii n-au mai putut să plătească electricitatea – mai scumpă în România decît în Canada. Lehamitea ceauşistă a fost înlocuită de lehamitea postrevoluţionară.
Plus ça change, plus c'est la même chose.
Recitesc, după 20 de ani, bileţelele trimise organizatorilor Revoluţiei de către întreprinderile din Timişoara : muncitorii de la X sînt cu Revoluţia... Muncitorii de la Y sînt de partea Revoluţiei... Angajaţii de la Z sînt cu toţii în Piaţă. Toate întreprinderile de pe listă, de prisos s-o mai reamintesc, s-au închis.

1990 în afara blocului sovietic
Sînt douăzeci de ani de la prăbuşirea blocului comunist. Schimbările din Europa de Est şi fosta Uniune Sovietică au fost îndeaproape urmărite de mass-media.
Prăbuşirea totalitarismului din statele-tampon ale URSS a fost spectaculoasă. În schimb, presa a trecut sub tăcere prăbuşirea dictaturilor din statele-tampon ale Occidentului. Aceşti dictatori sîngeroşi au părăsit scena furiş, departe de mediatizarea care a însoţit căderea totalitarismelor bolşevice. Statele occidentale se ruşinau acum de dictatorii pe care-i justificaseră, de care se folosiseră. Schimbările din Est au fost mediatizate pentru ca cele din Occident să fie cît mai ignorate.
America Latină
În Chile, după 17 ani de sîngeroasă dictatură, se retrage odiosul general Augusto Pinochet, instalat de C.I.A. printr-o lovitură de stat, în 1973, prin uciderea preşedintelui Salvador Allende, a cărui eliminare fusese decisă de Kissinger. În 1992, americanii îşi retrag sprijinul pentru forţele contra-revoluţionare din Salvador, şi astfel ia sfîrşit războiul civil din această ţară. Junta militară care a luat puterea în Argentina în 1976 a fost lichidată de foştii ei stăpîni în 1983 : devenise necontrolabilă, ocupase insulele Falkland. Ea a fost înlocuită printr-un regim de oligarhie clientelară : supuşi FMI-ului, preşedinţii Raul Alfonsin şi apoi Carlos Menem au înglodat ţara în datorii ; dar şi ei deveniseră inutili. Fondul Monetar a refuzat să le mai prelungească creditele, şi după o lungă agonie, în 2002 aveau loc noi alegeri.
Asia
Dictatorul Filipinelor, Ferdinand Marcos, a fost abandonat de americani în 1986. Fusese un dictator sîngeros, se îmbogăţise peste măsură într-o ţară flămîndă, şi era deja bătrîn şi bolnav. Dintr-o dată, preşedinţii americani începură să sprijine democraţia în Filipine. Marcos a murit în Hawaii, în 1989, ca oaspete al guvernului american.
În Indonezia, generalul Suharto a condus cu mînă de fier între 1968-1998. Reprimarea mişcărilor revoluţionare din Indonezia a făcut sute de mii de morţi. Statele Unite au încurajat ocuparea de către Indonezia a Timorului de est, fostă colonie portugheză. Masacrele au continuat între 1975 şi 1991, iar Timorul a devenit independent abia în 1999.
Africa
În Congo, preşedintele Mobutu a luat puterea în 1965, după uciderea lui Patrice Lumumba, şi-a pierdut sprijinul american prin 1990 dar s-a menţinut la putere pînă în 1997, cînd a fost răpus de cancer. Preşedintele Africii de Sud, Frederik de Klerk, îl eliberează din închisoare pe Nelson Mandela, după 27 de ani de închisoare. Regimul de apartheid fusese un aliat de nădejde al Marii Britanii şi al Statelor Unite, şi un importator zelos de arme din Israel. Nelson Mandela, ca toţi membrii partidului său, Congresul Naţional African, erau consideraţi terorişti în Statele Unite, şi n-au fost îndepărtaţi de pe lista organizaţiilor teroriste decît în 2008, 18 ani mai tîrziu. Faptul că mişcarea anti-apartheid a fost considerată organizaţie teroristă e dovada cea mai elocventă a asocierii între Statele Unite şi regimul rasist din Africa de Sud.
De 1990 n-au profitat doar popoarele din fostul bloc sovietic, ci şi Occidentul, care s-a eliberat de o armată de dictaturi clientelare şi de dictatori criminali.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Zic si eu ceva :